Книги
Подзаглавие: Романъ изъ живота на българитѣ въ предвечерието на Освобождението 1