Книги
Подзаглавие: Саламбо. Изкушението на Свети Антоний 1