Книги
Подзаглавие: Сборник румънски фантастични разкази 1