Книги
Подзаглавие: Сказание за концлагерна България 1