Книги
Подзаглавие: Упражнения с тежестта на тялото за преодоляване на всяка слабост, животинска сила и издръжливост 1