Книги
Подзаглавие: за сина му, славния и мощен юнак Гвидон Салтанович и за хубавицата царкиня-лебед 1