Книги
Заглавие: „Портрет“ на човека създал самия себе си 1