Николай Василев
„Портрет“ на човека създал самия себе си

Автор
Николай Василев
Заглавие
„Портрет“ на човека създал самия себе си
Алтернативно заглавие
Портрет на човека създал самия себе си
Тип
изследване
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Антропология и етнология
Жанр
Философия, Социология
Редактор
Цветан Старейшински
Художник
Величко Койчев
Художествен редактор
Александър Хачатурян
Технически редактор
Тодор Бъчваров
Рецензент
проф. Георги Йолов, доц. Бернард Мунтян
Коректор
Станка Митрополитска
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1985
Адрес на издателя
ул. „В. И. Ленин“ 47
Печат
ДП „Димитър Благоев“
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
15. X. 1984 г.
Подписана за печат
23. XII. 1984 г.
Излязла от печат
януари 1985 г.
Печатни коли
15,25
Издателски коли
12,81
УИК
13,20
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
22/95312 22311/0432-1-84
Номер
Издателски №
7425
Брой страници
244
Тираж
2 010
Подвързия
мека
Цена
1,75 лв.
УДК
572.1, 572.4
Анотация
В тази книга ще намерите принципите на научнообосновани отговори на редица интересни, спорни и недоизяснени в науката въпроси като: как и кога предчовекът е станал истински човек; къде е границата между биологично и социално; има ли в животното някакви човешки „характеристики“; какви животински „характеристики“ може да има в човека и т. н.
А това са проблеми, които засягат всекиго, защото няма човек, който да не желае да узнае какво е неговото място в света, откъде идва и накъде отива.

Книгата на Николай Василев е своеобразно марксистко-ленинско, философско осмисляне на натрупаните през последните десетилетия антропологични, палеонтологични и археологични факти и материали за най-ранната история на човека. В полето на идеологическата и научната „война“ за произхода на човека и неговата човешка същност тези факти служат на някои учени за формулирането на изводи и обобщения, чужди на материализма, на марксизма-ленинизма и дори на хуманизма на съвременната научна мисъл.
Авторът воюва и срещу биологизаторските, и срещу социологизаторските тенденции в тълкуването на границата между биологично и социално, защото все още много „учени“ смятат, че животните също се трудят, изграждат сложни обществени обединения, мислят логически и т. н.
Така въз основа на принципни и ясни разграничения, почиващи на същността на марксистко-ленинската философия, постепенно бива очертан своеобразният „портрет“ на човека с всички характерни единствено за него способности и дейности.
Съдържание
Увод
ПОЯВАТА НА ЧОВЕКА И СОЦИАЛНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ / 7
Глава I
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА БИОЛОГИЗМА И СОЦИОЛОГИЗМА / 25
Глава II
„ПОРТРЕТ“ НА ЧОВЕКА КАТО „БИОЛОГИЧЕН ВИД“ / 80
Глава III
„ПОРТРЕТ“ НА ЧОВЕКА, СЪЗДАЛ САМИЯ СЕБЕ СИ / 122
Вместо заключение
ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ЖИВОТНОТО / 214
Използвана литература / 235
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2