Попълване на информация за книги

В Библиоман се записва цялата налична информация за една книга, която може да се открие в хартиеното издание. Заедно с това се качват и сканове на кориците, както и на всички вътрешни страници преди и след основното текстово съдържание на книгата. Ако книгата съдържа и други произведения, като предговор, послеслов и др., трябва да се приложат сканове на първата и последната им страница.

Страницата, на която се описва една книга, има много отделни полета, които покриват различните библиографски характеристики. Много от тези полета ще остават празни, защото не навсякъде е посочена конкретната информация. Когато обаче за съответното поле може да се открие информация от другаде, тя се въвежда и се маркира с низа „(не е указано)“. Например: Националност: френска (не е указано). Източниците на всяка такава допълнителна информация, която липсва в книгата, трябва да се записват в полето „Източници“. Всякакви други данни, които не са подходящи за останалите полета, се въвеждат в полето „Други полета“. Целта е всяка въведена информация да бъде проследима и да се знае откъде е дошла.

Важно: Минимум, който е нужен, за да се направи запис в Библиоман:

Попълнени полета - Автор, Заглавие, Брой страници, Подвързия, С илюстрации.

Качени корици, както и сканове на всички вътрешни страници преди и след основното текстово съдържание на книгата.

Вече има и Форум за Библиоман. Там можете да задавате въпросите си, ако се колебаете, как да попълните дадено поле.

Описание на отделните полета


Данни от хартията:

 • Автор

  • Тук се записва авторът или авторите на книгата, както са посочени на корицата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.
  • Ако някъде авторът (авторите са) е посочен с трите си имена, освен на корицата, в полето „Други полета“ се отбелязва: „Пълно име на автора: Трите имена“.
  • Ако авторът присъства с псевдонима си, в „Други полета“ се записва: А е псевдоним на Б или обратното, както в примера.
 • Заглавие

  • Заглавието на книгата. Ако книгата е съставена от два романа, се записват и двете заглавия разделени с точка и запетая.
 • Алтернативно заглавие

  • Използва се, когато заглавието съдържа специални знаци. Тук то се записва без такива, за да се ползва при търсене. Няколко се отделят с точка и запетая.
  • Ако заглавието е с латински букви или има отделни думи на латиница, те се записват на кирилица, както е в примера:
 • Заглавие на том

  • Напр. том 1, част 2, книга 3. Ако книгата съдържа и „том“, и/или „част“, и/или „книга“ се записват разделени с точка и запетая.
 • Подзаглавие

  • Подзаглавието е второ, уточняващо заглавие на книгата. То допълва заглавието и уточнява темата на текста.
  • Обикновено присъства на титулната страница, а понякога и на корицата. Наличието в титулната страница е ориентир, че това е подзаглавие, а не реклама.
 • Второ подзаглавие

  • Много рядко се случва книгата да има второ подзаглавие; не го бъркайте с рекламата, която съпровожда кориците.
 • Издателска поредица

  • Евентуална издателска поредица, напр. Библиотека „Здраве“, Библиотека „Галактика“. Записва се както е посочено в книгата.
  • Правете разлика между литературна/авторска серия и издателска поредица. Понякога двете съвпадат.
 • № в поредица / серия

  • Тук се слага номерът на книгата в горната поредица. Попълва се само ако поредицата е номерирана, иначе остава празно.
 • Преводач

  • Преводачът или преводачите на книгата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая. В скоби се пояснява, ако преводачът е отговорен само за част от текста, напр. „Иван Иванов (стихове)“; преводачът (преводачите) на основния текст се подразбира, така че уточнение, в скоби, не е нужно.
 • Език, от който е преведено

  • Езикът, от който е преведена книгата, напр. английски, френски, немски. Ако липсва информация, се оставя празно, дори и да има косвени доказателства за това. Примерно, ако книгата е американска или английска, това не означава непременно, че езикът, от който е преведена е английски.
 • Година на превод

  • Годината на превод. В повечето случаи тази година съвпада с годината на издаване, но при последващи издания (второ, трето) тук се записва годината на първото издание. Пример: „Съкровището в сребърното езеро“. Това е второ издание, затова при година на превод се дава годината на първото издание.
 • Преразказ/адаптация от

 • Други автори

  • Автори на допълнителни произведения в книгата като предговор, послеслов и др. Отделят се с точка и запетая.
  • След името на автора, в скоби, се уточнява какво е произведението. Освен това, ако в книгата липсва „Съдържание“ е нужно да се направи такова, както е в приложеният пример.
 • Съставител

  • Тук се вписват съставителите на книгата. Такава информация обикновено има при сборници с разкази, иначе си остава празно. Ако са повече, се разделят с точка и запетая.
 • Редакционна колегия

  • В някои книги е посочена „редакционна колегия“, обикновено са няколко човека. Разделят се с точка и запетая.
 • Главен редактор

  • Среща се в старите издания.
 • Отговорен редактор

  • Някъде го има, другаде не.
 • Редактор

  • Редактор на книгата.
 • Редактор на издателството

  • Обикновено го има при старите издания.
 • Консултант

  • Има го при научни книги или където се налагат специфични познания при превода.
 • Художник

  • Посочва се като „Художник“, „Илюстрация на корицата“, „Художник на корицата“, „Снимка/фотография на корицата“, „Картина на корицата“.
 • Художник на илюстрациите

 • Художествен редактор

  • Среща се и като Художник-редактор.
 • Технически редактор

  • Обикновено го посочват точно така.
 • Рецензент

  • Може да са няколко. Разделят се с точка и запетая.
 • Научен редактор

  • Обикновено го посочват точно така.
 • Стилов редактор

  • Обикновено го посочват точно така.
 • Коректор

  • Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.
 • Оформление

  • В книгите също се посочва като „Оформление“.
 • Оформление на корица

  • Среща се и като Художествено оформление или „Дизайн на корицата“.
 • Библиотечно оформление

  • Среща се и като „Оформление на поредицата“.
  • Библиотечно оформление е общата концепция, как да изглеждат поредица/серия книги; повтарящи се елементи на оформлението.
 • Компютърна обработка

  • Среща се и като „Компютърен дизайн“.
 • Предпечатна подготовка

  • Някъде го пише само „Предпечат“.
 • Издател

  • Име на издателството, както е посочено в книгата, например: Издателска къща „Портокал“.
 • Град на издателя

  • Градът на издателството: София, Пловдив, Варна…
 • Година на издаване

  • Годината на издаване; обикновено я пише на първите страници, заедно с града на издателя.
 • Адрес на издателя

  • Записва се само адреса (без града) на издателя, включително и пощ. код.
 • Печатница

  • Печатницата, която е отпечатала книгата; някъде се посочва като „Печат“. Вписва се както е посочено в книгата.
 • Тип

  • Типът на книгата, напр. роман, сборник разкази, сборник, стихосбирка.
  • Ако книгата е сборник разкази или стихове, полето задължително се попълва, дори и да няма такава информация, за да може да се търси по тези характеристики.
 • Националност

  • Националността на книгата; напр. американска, английска, френска, немска, българска. Ако липсва информация остава празно.
 • Език

  • Езикът, на който е написана книгата: „български“.
 • Поредност на изданието

  • Кое издание е книгата: числително бройно име — първо, второ, трето и т.н.
 • Литературна група

  • При някои издания се посочва като „ЛГ“, например: ЛГ VII
 • Дадена за набор/печат, Подписана за печат, Излязла от печат

  • При по-новите издания дават информация само за някои от тях; обикновено са във формат „МЕСЕЦ ГОДИНА“.
 • Печатни коли

  • Може да го пишат и като „Печ. коли“ или „ПК“ или „обем“.
 • Издателски коли

  • Среща се и като „Изд. коли“.
 • УИК

  • Условно издателски коли; среща се и като „Условно издателски коли“, „Усл. изд. коли“.
 • Формат

  • Формат на книгата; може да е нещо като 1/16/60 или пък 60×90/120. Ако не е посочен, вписвайте тук размера на книгата, като ШИРИНА×ВИСОЧИНА, в милиметри, напр. — 170×220.
 • Код/Тематичен номер

  • Това е един номер, който обикновено се представя с голяма дробна черта, но някой път се среща и само с наклонена черта (/). Ще се записва посредством наклонена черта.
 • Номер

  • Обикновено е от вида на буква с някакво число, напр. „С-32“ или „Ч840“. Също и „Индекс 801.3“. При някои книги този номер е записан на една от първите страници, отгоре вляво.
 • Поръчка №

  • Някъде така го изписват, другаде — като „Поръчка“.
 • Издателски №

  • Среща се и като „Издателски индекс“.
 • ЕКП

  • Код за единна класификация на продукцията.
 • Брой страници

  • Брой на страниците; преброяват се ръчно, като се броят всички листове до края; даже и тези, които нямат номерация. Трябва винаги да е четно число.
  • Изключение се прави, ако книгата има форзац (част от твърдата подвързия, която прикрепва корицата към книжното тяло; обикновено се прави от по-дебела хартия); тогава последният лист (двете страници) не влиза в номерацията. Понякога в книгата има допълнителни страници/илюстрации, които не влизат в номерацията на книгата. Наличието на форзац, както и допълнителните страници, се записва в Бележки. Виж в даденият пример.
 • Тираж

  • При много книги не е посочен.
 • Цена

  • Цената, която е записана на корицата или вътре в книгата. Например: 20 лв.
 • Подвързия

  • Видът на корицата — мека или твърда.
 • С илюстрации

  • Дали книгата има илюстрации. Формули, ноти, таблици, графики, карти не се водят илюстрации, но могат да се отбелязват в „Бележки“.
 • ISBN

  • Изданията след 90-те обикновено имат ISBN от 10 знака (без тиретата). Най-новите издания имат ISBN от 13 знака (без тиретата), но някои допълнително имат и ISBN 10. Като разделител между цифрите се използва тире. Няколко се разделят с точка и запетая.
 • Анотация

 • Информация за автора

  • Кратко представяне на автора, обикновено на задната корица; информацията за преводача също се поставя в това поле.
 • Рекламни коментари

  • Обикновено на задната корица.
 • Съдържание

  • Тук се вписва съдържанието на книгата, ако такова е посочено. Задължително е да се попълва, когато книгата е сборник или стихосбирка, т.е дори и да липсва, трябва да се създаде ръчно. При „Бележки“ се записва, че съдържанието не е отпечатано.
 • Бележки за изданието, от което е направен преводът

  • Тук се слага информация за изданията, от които е направен преводът. Обикновено я пишат на една от първите страници.
 • Други полета

  • Тук се записват данни от книгата, които не са подходящи за останалите полета.


Бележки:

 • Бележки
  • Тук се записва всякаква друга информация, която не се намира в хартиеното издание.

Категоризация:

 • Категория

  • Избирате от падащият списък.
 • Жанр

  • Тук се посочва жанрова класификация на книгата.
 • Теми

  • Тук се вписват основните теми, за които става дума в произведенията от книгата.
 • УДК

  • Универсална десетична класификация.

Връзки в мрежата:

 • Връзки в мрежата
  • Връзки към други сайтове в Мрежата, в които има информация за книгата.

Корици:

 • Корица

  • Сканирана предна корица.
 • Задна корица

  • Сканирана задна корица.

  • При замяна на някоя от кориците, старата автоматично се прехвърля в полето „Други корици“. След това, ако е нужно, може да се изтрие от там.

 • Други корици

  • Намират се книги, едно и също издание (допечат), с различни корици. Тук се поставят. Отбелязва се в „Бележки“, както в примера.
  • Има книги с обложки; качват се и двете корици, както е в примера. В „Бележки“ се отбелязва наличието на обложка.

Важно: Не се препоръчва изкуственото преоразмеряване/увеличаване на корици, намерени в интернет, за достигане на желаните размери. Ефектът от това е неприемлив за стандартите на Библиоман.


Файлове:

 • Файл с пълното съдържание

  • Тук се качва скан на цялата книга, ако разполагате с такъв, във формат DjVu или PDF.
 • Сканирана страница

  • Тук се качват вътрешните страници, които съдържат разна информация за книгата. Това са първите няколко страници до началото на основния текст на книгата, както и всички страници след края на текста. Като заглавие се посочва номерът на сканираната страница или някакво друго подходящо описание.
  • Страниците със „Съдържанието“ също трябва да се качват тук. Ако книгата е сборник разкази или стихосбирка е нужен скан на първата страница на всеки разказ. По подобен начин се подхожда и ако има двама или повече преводачи; сканират се страниците, където има информация за превода им, както в примера.

Метаданни:

 • Източници

  • Посочват се източниците на информация добита от друго място и не присъстваща в книжното тяло. По един източник на ред.
  • Схема на попълване: „информация - източник“, както е в примера.
 • Административен коментар

  • Видим само за сътрудници на сайта.
 • Текст след OCR

  • Некоригиран текст след разпознаване на скановете. Може да се ползва при попълването на съответните полета.
  • Ако само сканирате и разпознавате текста, а друг набира данните в полетата, тук поставяте разпознатия текст, включително и Анотацията.
 • Записът е непълен

  • По презумпция e чекнат.
 • Причина защо е непълен записа

  • Примерно „Липсва задна корица“, „Липсват сканове“ и др.


За скановете

Скановете на кориците трябва да са минимум 1000 пиксела по ширина. Скановете на вътрешни страници могат да са по-малки, но текстът на тях трябва да е ясно четлив. Допускат се, в краен случай, и снимки от телефон.