Попълване на информация за книги

В Библиоман се записва цялата налична информация за една книга, която може да се открие в хартиеното издание. Заедно с това се качват и сканове на кориците, както и на всички вътрешни страници преди и след основното текстово съдържание на книгата. Ако книгата съдържа и други произведения, като предговор, послеслов и др., трябва да се приложат сканове на първата и последната им страница.

Страницата, на която се описва една книга, има много отделни полета, които покриват различните библиографски характеристики. Много от тези полета ще остават празни, защото не навсякъде е посочена конкретната информация. Когато обаче за съответното поле може да се открие информация от другаде, тя се въвежда и се маркира с низа „(не е указано)“. Например: Националност: френска (не е указано). Източниците на всяка такава допълнителна информация, която липсва в книгата, трябва да се записват в полето „Източници“. Всякакви други данни, които не са подходящи за останалите полета, се въвеждат в полето „Други полета“. Целта е всяка въведена информация да бъде проследима и да се знае откъде е дошла.

Важно: Минимум, който е нужен, за да се направи запис в Библиоман:

Попълнени полета - Автор, Заглавие, Брой страници, Подвързия, С илюстрации.

Попълването на полето „Брой страници“ е разрешено само ако разполагате с хартиен носител.

Качени корици, както и сканове на всички вътрешни страници преди и след основното текстово съдържание на книгата.

Съществува форум за Библиоман, където можете да задавате въпросите си, ако се колебаете, как да попълните дадено поле.

Описание на отделните полета

Данни от хартията:

 • Автор
  • Тук се записва авторът или авторите на книгата, както са посочени на корицата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.
  • Ако някъде авторът (авторите са) е посочен с трите си имена, освен на корицата, в полето „Други полета“ се отбелязва: „Пълно име на автора: Трите имена“.
  • Ако авторът присъства с псевдонима си, в „Други полета“ се записва: А е псевдоним на Б или обратното, както в примера.
  • Пример: „Ще се изхрача на гробовете ви“
 • Заглавие
  • Заглавието на книгата. Ако книгата е съставена от два романа, се записват и двете заглавия разделени с точка и запетая.
 • Алтернативно заглавие
  • Използва се, когато заглавието съдържа специални знаци. Тук то се записва без такива, за да се ползва при търсене. Няколко се отделят с точка и запетая.
  • Пример: „Малките откачалки пит@т“
  • Ако заглавието е с латински букви или има отделни думи на латиница, те се записват на кирилица, както е в примера:
  • Пример: „Nexus“
 • Заглавие на том
  • Напр. том 1, част 2, книга 3. Ако книгата съдържа и „том“, и/или „част“, и/или „книга“ се записват разделени с точка и запетая.
 • Подзаглавие
  • Подзаглавието е второ, уточняващо заглавие на книгата. То допълва заглавието и уточнява темата на текста.
  • Обикновено присъства на титулната страница, а понякога и на корицата. Наличието в титулната страница е ориентир, че това е подзаглавие, а не реклама.
  • Примери: „Възвишено и земно“, „Малките откачалки пит@т“
 • Второ подзаглавие
  • Много рядко се случва книгата да има второ подзаглавие; не го бъркайте с рекламата, която съпровожда кориците.
 • Издателска поредица
  • Евентуална издателска поредица, напр. Библиотека „Здраве“, Библиотека „Галактика“. Записва се както е посочено в книгата.
  • Правете разлика между литературна/авторска серия и издателска поредица. Понякога двете съвпадат.
  • Примери: Библиотека „Галактика“, „Вещерът“
 • № в поредица / серия
  • Тук се слага номерът на книгата в горната поредица. Попълва се само ако поредицата е номерирана, иначе остава празно.
 • Преводач
  • Преводачът или преводачите на книгата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая. В скоби се пояснява, ако преводачът е отговорен само за част от текста, напр. „Иван Иванов (стихове)“; преводачът (преводачите) на основния текст се подразбира, така че уточнение, в скоби, не е нужно.
 • Език, от който е преведено
  • Езикът, от който е преведена книгата, напр. английски, френски, немски. Ако липсва информация, се оставя празно, дори и да има косвени доказателства за това. Примерно, ако книгата е американска или английска, това не означава непременно, че езикът, от който е преведена е английски.
 • Година на превод
  • Годината на превод. В повечето случаи тази година съвпада с годината на издаване, но при последващи издания (второ, трето) тук се записва годината на първото издание.
  • Пример: „Съкровището в сребърното езеро“. Това е второ издание, затова при година на превод се дава годината на първото издание.
 • Преразказ/адаптация от
 • Други автори
  • Автори на допълнителни произведения в книгата като предговор, послеслов и др. Отделят се с точка и запетая.
  • След името на автора, в скоби, се уточнява какво е произведението. Освен това, ако в книгата липсва „Съдържание“ е нужно да се направи такова, както е в приложеният пример.
  • Пример: „Поручик Бенц“
 • Съставител
  • Тук се вписват съставителите на книгата. Такава информация обикновено има при сборници с разкази, иначе си остава празно. Ако са повече, се разделят с точка и запетая.
  • Пример: „Мойра“
 • Редакционна колегия
  • В някои книги е посочена „редакционна колегия“, обикновено са няколко човека. Разделят се с точка и запетая.
 • Главен редактор
  • Среща се в старите издания.
 • Отговорен редактор
  • Някъде го има, другаде не.
 • Редактор
  • Редактор на книгата.
 • Редактор на издателството
  • Обикновено го има при старите издания.
 • Консултант
  • Има го при научни книги или където се налагат специфични познания при превода.
 • Художник
  • Посочва се като „Художник“, „Илюстрация на корицата“, „Художник на корицата“, „Снимка/фотография на корицата“, „Картина на корицата“.
 • Художник на илюстрациите
 • Художествен редактор
  • Среща се и като Художник-редактор.
 • Технически редактор
  • Обикновено го посочват точно така.
 • Рецензент
  • Може да са няколко. Разделят се с точка и запетая.
 • Научен редактор
  • Обикновено го посочват точно така.
 • Стилов редактор
  • Обикновено го посочват точно така.
 • Коректор
  • Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.
 • Оформление
  • В книгите също се посочва като „Оформление“.
 • Оформление на корица
  • Среща се и като Художествено оформление или „Дизайн на корицата“.
 • Библиотечно оформление
  • Среща се и като „Оформление на поредицата“.
  • Библиотечно оформление е общата концепция, как да изглеждат поредица/серия книги; повтарящи се елементи на оформлението.
 • Компютърна обработка
  • Среща се и като „Компютърен дизайн“.
 • Предпечатна подготовка
  • Някъде го пише само „Предпечат“.
 • Издател
  • Име на издателството, както е посочено в книгата, например: Издателска къща „Портокал“.
 • Град на издателя
  • Градът на издателството: София, Пловдив, Варна…
 • Година на издаване
  • Годината на издаване; обикновено я пише на първите страници, заедно с града на издателя.
 • Адрес на издателя
  • Записва се само адреса (без града) на издателя, включително и пощ. код.
 • Печатница
  • Печатницата, която е отпечатала книгата; някъде се посочва като „Печат“. Вписва се както е посочено в книгата.
 • Тип
  • Типът на книгата, напр. роман, сборник разкази, сборник, стихосбирка.
  • Ако книгата е сборник разкази или стихове, полето задължително се попълва, дори и да няма такава информация, за да може да се търси по тези характеристики.
 • Националност
  • Националността на книгата; напр. американска, английска, френска, немска, българска. Ако липсва информация остава празно.
 • Език
  • Езикът, на който е написана книгата: „български“.
 • Поредност на изданието
  • Кое издание е книгата: числително бройно име — първо, второ, трето и т.н.
 • Литературна група
  • При някои издания се посочва като „ЛГ“, например: ЛГ VII
 • Дадена за набор/печат, Подписана за печат, Излязла от печат
  • При по-новите издания дават информация само за някои от тях; обикновено са във формат „МЕСЕЦ ГОДИНА“.
 • Печатни коли
  • Може да го пишат и като „Печ. коли“ или „ПК“ или „обем“.
 • Издателски коли
  • Среща се и като „Изд. коли“.
 • УИК
  • Условно издателски коли; среща се и като „Условно издателски коли“, „Усл. изд. коли“.
 • Формат
  • Формат на книгата; може да е нещо като 1/16/60 или пък 60×90/120. Ако не е посочен, вписвайте тук размера на книгата, като ШИРИНА×ВИСОЧИНА, в милиметри, напр. — 170×220.
 • Код/Тематичен номер
  • Това е един номер, който обикновено се представя с голяма дробна черта, но някой път се среща и само с наклонена черта (/). Ще се записва посредством наклонена черта.
 • Номер
  • Обикновено е от вида на буква с някакво число, напр. „С-32“ или „Ч840“. Също и „Индекс 801.3“. При някои книги този номер е записан на една от първите страници, отгоре вляво.
 • Поръчка №
  • Някъде така го изписват, другаде — като „Поръчка“.
 • Издателски №
  • Среща се и като „Издателски индекс“.
 • ЕКП
  • Код за единна класификация на продукцията.
 • Брой страници
  • Брой на страниците; преброяват се ръчно, като се броят всички листове до края; даже и тези, които нямат номерация. Трябва винаги да е четно число.
  • Изключение се прави, ако книгата има форзац (част от твърдата подвързия, която прикрепва корицата към книжното тяло; обикновено се прави от по-дебела хартия); тогава последният лист (двете страници) не влиза в номерацията. Понякога в книгата има допълнителни страници/илюстрации, които не влизат в номерацията на книгата. Наличието на форзац, както и допълнителните страници, се записва в Бележки. Виж в даденият пример.
  • Внимание: Попълването на полето „Брой страници“ е разрешено само ако разполагате с хартиен носител.
  • Пример: „Хелиополис“
 • Тираж
  • При много книги не е посочен.
 • Цена
  • Цената, която е записана на корицата или вътре в книгата. Например: 20 лв.
 • Подвързия
  • Видът на корицата — мека или твърда.
 • С илюстрации
  • Дали книгата има илюстрации. Формули, ноти, таблици, графики, карти не се водят илюстрации, но могат да се отбелязват в „Бележки“.
 • ISBN
  • Изданията след 90-те обикновено имат ISBN от 10 знака (без тиретата). Най-новите издания имат ISBN от 13 знака (без тиретата), но някои допълнително имат и ISBN 10. Като разделител между цифрите се използва тире. Няколко се разделят с точка и запетая.
 • Анотация
 • Информация за автора
  • Кратко представяне на автора, обикновено на задната корица; информацията за преводача също се поставя в това поле.
  • Пример: „Недосегаемият“
 • Рекламни коментари
  • Обикновено на задната корица.
 • Съдържание
  • Тук се вписва съдържанието на книгата, ако такова е посочено. Задължително е да се попълва, когато книгата е сборник или стихосбирка, т.е дори и да липсва, трябва да се създаде ръчно. При „Бележки“ се записва, че съдържанието не е отпечатано.
 • Бележки за изданието, от което е направен преводът
  • Тук се слага информация за изданията, от които е направен преводът. Обикновено я пишат на една от първите страници.
 • Други полета
  • Тук се записват данни от книгата, които не са подходящи за останалите полета.

Бележки:

 • Бележки
  • Тук се записва всякаква друга информация, която не се намира в хартиеното издание.

Категоризация:

 • Категория
  • Избирате от падащият списък.
 • Жанр
  • Тук се посочва жанрова класификация на книгата.
 • Теми
  • Тук се вписват основните теми, за които става дума в произведенията от книгата.
 • УДК
  • Универсална десетична класификация.

Връзки в мрежата:

 • Връзки в мрежата
  • Връзки към други сайтове в Мрежата, в които има информация за книгата.

Корици:

 • Корица
  • Сканирана предна корица.
 • Задна корица
  • Сканирана задна корица.
  • При замяна на някоя от кориците, старата автоматично се прехвърля в полето „Други корици“. След това, ако е нужно, може да се изтрие от там.
 • Други корици
  • Намират се книги, едно и също издание (допечат), с различни корици. Тук се поставят. Отбелязва се в „Бележки“, както в примера.
  • Пример: „Рисковете на професията“
  • Има книги с обложки; качват се и двете корици, както е в примера. В „Бележки“ се отбелязва наличието на обложка.
  • Пример: „Хелиополис“

Важно: Не се препоръчва изкуственото преоразмеряване/увеличаване на корици, намерени в интернет, за достигане на желаните размери. Ефектът от това е неприемлив за стандартите на Библиоман.


Файлове:

 • Файл с пълното съдържание
  • Тук се качва скан на цялата книга, ако разполагате с такъв, във формат DjVu или PDF. Максимален обем на файла - 100 MB.
 • Дата на достъп
  • Това поле се попълва, ако притежавате и възнамерявате да качите скан на цялата книга; то кореспондира с изискването, което е записано с червено в Ателието на Читанка и се отнася за книги, чиято година на издаване съвпада или е по-скорошна от посочената там.
  • Датата на достъп е +5 години, т.е. ако е издадена 2017 г., в полето записвате — 01.01.2023 г. Ако разполагате с конкретна дата или месец, прибавяте 5 години и я записвате.
 • Сканирана страница
  • Тук се качват вътрешните страници, които съдържат разна информация за книгата. Това са първите няколко страници до началото на основния текст на книгата, както и всички страници след края на текста. Като заглавие се посочва номерът на сканираната страница или някакво друго подходящо описание.
  • Страниците със „Съдържанието“ също трябва да се качват тук. Ако книгата е сборник разкази или стихосбирка е нужен скан на първата страница на всеки разказ. По подобен начин се подхожда и ако има двама или повече преводачи; сканират се страниците, където има информация за превода им, както в примера.
  • Пример: „Дванадесетте цезари“

Метаданни:

 • Източници
  • Посочват се източниците на информация добита от друго място и не присъстваща в книжното тяло. По един източник на ред.
  • Схема на попълване: „информация - източник“, както е в примера.
  • Пример: „Ще се изхрача на гробовете ви“
 • Административен коментар
  • Видим само за сътрудници на сайта.
 • Текст след OCR
  • Некоригиран текст след разпознаване на скановете. Може да се ползва при попълването на съответните полета.
  • Ако само сканирате и разпознавате текста, а друг набира данните в полетата, тук поставяте разпознатия текст, включително и Анотацията.
 • Записът е непълен
  • По презумпция e чекнат.
 • Причина защо е непълен записа
  • Примерно „Липсва задна корица“, „Липсват сканове“ и др.

За скановете

Скановете на кориците трябва да са минимум 1000 пиксела по ширина. Скановете на вътрешни страници могат да са по-малки, но текстът на тях трябва да е ясно четлив. В краен случай се допускат и снимки от телефон.