Богдан Богданов
Старогръцката литература

Автор
Богдан Богданов
Заглавие
Старогръцката литература
Подзаглавие
Исторически особености и жанрово разнообразие
Тип
Монография
Националност
Българска
Език
Български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Литературознание
Жанр
История, Културология, Литературознание, Монография
Теми
Антична литература, Античност, Древна Гърция
Редактор
Владимир Абазов
Художник
Петър Петрушев
Художествен редактор
Владимир Минчев
Технически редактор
Симеон Айтов
Рецензент
Анна Николова
Коректор
Росица Великова
Издател
Издателство „Просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1992
Печат
„Дунав прес“ ООД — Русе
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
3.V.1992 г.
Подписана за печат
22.VI.1992 г.
Излязла от печат
30.VI.1992 г.
Печатни коли
10,50
Издателски коли
10,50
Формат
60×90/16
Поръчка
№ 3994
Брой страници
168
Тираж
10000+70
Подвързия
мека
Цена
14,50 лв.
ISBN
954-01-0145-X
УДК
875-3.01
Анотация
В тази книга са представени типологическите и историческите особености на старогръцката литература и преди всичко нейното средищно положение между устното фолклорно творчество и писаната литература. Върху тази основа са показани историческото развитие на старогръцката литература и жанровото й многообразие. Теоретичните наблюдения обхващат в сравнителен план и други литератури на древността, средновековието и новото време.
Информация за автора
Богдан Богданов е роден в София през 1940 г. Завършва класическа филология в Софийския университет (1963). Специализира в Атина. През 1976 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1986 г. става доктор на филологическите науки. От 1989 г. е професор в Софийския университет. Председател е на настоятелството на Новия български университет.
Професор Б. Богданов е известен с книгите си в областта на старогръцката литература и култура: „От Омир до Еврипид“ (1971), „Омировият епос“ (1976), „Литературата на елинизма“ (1979), „Мит и литература“ (1985), „Романът—античен и съвременен“ (1986), „История на старогръцката култура“ (1989), „Орфей и древната митология на Балканите“ (1992).
Въведено от
NomaD
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2