Хаим Оливер
Ние, спасените

Автор
Хаим Оливер
Заглавие
Ние, спасените
Подзаглавие
Или как евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта
Други автори
акад. Петко Ст. Стайнов (предговор)
Националност
Българска
Език
Български
Поредност на изданието
Първо (не е указано)
Категория
Българска документална проза
Редактор
Димитър Дублев
Художник
Марко Беxар
Художествен редактор
Димитър Карталев
Технически редактор
Петко Узунов
Стилов редактор
Мария Шишманова
Коректор
Мария Маринова
Издател
Издателство за литература на чужди езици
Град на издателя
София
Година на издаване
1967
Адрес на издателя
Левски 1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“
Носител
хартия
Печатни коли
11,50
Формат
59/84/16
Брой страници
184
Тираж
10 100
Подвързия
Твърда
Цена
0,93 лв.
С илюстрации
да
Анотация
По общо признание България е единствената страна под фашистко господство, където животът на евреите бе спасен от зверските лапи на хитлеристките палачи.
Георги Димитров
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Убедително доказателство - акад. Петко Ст. Стойнов 7
За да не забравяме 11

ПЪРВАТА СХВАТКА — 1940-1941 Г.
1. Началото 21
2. Законът за защита на нацията 26
3. Битката против ЗЗН 31

КОРЕНИТЕ
I. Две хиляди години между Дунав и Родопа 41

1940—1941 г. — СХВАТКАТА ПРОДЪЛЖАВА
4. Намесата на евреите 48
5. Три удара срещу ЗЗН 53
6. Полиция, Дворец и парламент 62

КОРЕНИТЕ
II. Българинът и антисемитизмът 71

ВТОРАТА СХВАТКА — МАРТ 1943 Г.
1. Химлер, Конференцията „Ванзее“ и А. Белев 83
2. Срещу новите мерки 91
3. СС Хауптщурмфюрер Теодор Данекер и СА Обергрупенфюрер Адолф Бекерле 98
4. Един договор за продажба на хора 106
5. В ония дни 115

КОРЕНИТЕ
III. Евреите в революционните борби на българския народ 119

1943 — ВТОРАТА СХВАТКА ПРОДЪЛЖАВА
6. Девети март — от Кюстендил до Народното събрание 132
7. Кюстендилската акция продължава 143
8. Царят 152

ТРЕТАТА И РЕШИТЕЛНА СХВАТКА — МАЙ 1943 Г.
1. Последният удар 158
2. Двайсет и четвърти май 167
3. Бизим представление битти 176

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЕДНА НАРОДНА ПОБЕДА 178
Бележки
Наличен е форзац.
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на
Източници
Поредност на изданието: първо - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80#.D0.91.D0.B8.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F
Промени
Чужди рафтове

Корици 2