Найден Геров
Речник на българския език • част 6

Автор
Найден Геров
Заглавие
Речник на българския език
Заглавие на том
част 6
Подзаглавие
Фототипно издание
Второ подзаглавие
Допълнение
Тип
Разни
Език
български
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник
Редактор
Славка Иванова
Консултант
Петър Пашов
Художник
Евгени Клинчаров
Технически редактор
Здравко Божанов
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Други полета
За оригиналното издание: ДОПЪЛНЕНИЕ на българския рѣчникъ отъ Н. Геровъ / Събралъ, наредилъ и изтълкувал Т. Панчевъ / На свѣтъ издали наслѣдниците на Н. Геровъ / ПЛОВДИВЪ / Печатница „Трудъ“ на Петко Бѣловѣждовъ / 1908.
Носител
хартия
Литературна група
V/29
Дадена за набор/печат
17.IV.1978
Излязла от печат
30.XI.1978
Печатни коли
22,25
Издателски коли
31,15
Формат
16/70/108
Код / Тематичен номер
15 95352 72631/5018-14-78
Номер
808-Б
Поръчка
123
Издателски №
5014
Брой страници
356
Тираж
15 100
Подвързия
твърда
Цена
3,96 лв.
УДК
808Б
Бележки
Общият брой страници на книга 6 е 340 от фототипното издание плюс 16 страници от началото на книгата (I-XVI) ==356.

Страници VI, VIII, X, XIV и 338 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3