Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Анна Балева 31