Книги
Оформление на корица: Лъчезар Маринополски 21