Книги
Издател: Център за пропаганда, информация и печат при Комитета за култура 4