Книги
Подзаглавие: Спомени от настоящето 1957-1961 1