Николай Шейков
Живот и симетрия

Автор
Николай Шейков
Заглавие
Живот и симетрия
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ преработено и допълнено
Категория
Научнопопулярна литература
Редактор
Стоянка Полонова
Художник
Михаил Танев
Художествен редактор
Маглена Константинова
Технически редактор
Елена Млечевска
Рецензент
Господин Свещаров
Коректор
Янка Събева
Издател
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Печат
ДП „Георги Димитров“ — София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
м. август 1985 г.
Подписана за печат
м. февруари 1986 г.
Излязла от печат
м. март 1986 г.
Печатни коли
10,50
Издателски коли
8,82
УИК
9,83
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
23/95321/2152-8-86
Номер
Б-3
Поръчка
102
Брой страници
160
Тираж
3300
Подвързия
мека
Цена
0,82 лв.
УДК
Д-57
Анотация
Можете ли да кажете по какво си приличат пъстротъканите черги и престилки от етнографския музей и сонетите на Шекспир? Или попмузиката и най-новата теория за механизма на ензимното действие? А какво е общото между Правилника за уличното движение и сиамските близнаци, между анатомията на сърцето и циклона, който пак ще развали времето, или пък между тирбушона и вируса на хремата?
На пръв поглед между всички тези неща няма нищо общо. На втори поглед — също. Човешките знания и дейности днес са толкова обособени, така тясно специализирани, че всяка от тях борави със свои собствени закономерности и връзката помежду им се губи. Но не трябва да забравяме, че в природата съществуват и всеобщи, универсални принципи и закони, които присъстват във всеки конкретен физически процес, съставят основата на явленията и с това ги сближават, понякога по неочакван начин. Такъв всеобщ принцип е и симетрията.
В науката и живота симетрията играе много по-значителна роля, отколкото сме свикнали да й отреждаме. Две от най-големите открития на нашия век са свързани с нея: „развенчаването“ на закона за четността в квантовата механика и разшифроването на генетичния код при живите организми. След като ядрените физици поприключиха с блестящата си серия от изумителни постижения, с които ни показаха колко лесна работа е да взривим цялата планета, дойде ред на биолозите. Асиметричната структура на генетичния код може да се окаже оръжие, не по-малко ужасно от термоядреното, но и също такъв мощен фактор за прогреса на човечеството, както атомната енергия.
Тази книжка е посветена на биологичните аспекти на симетрията. Нейната цел е да накара любознателния млад читател да се замисли повече над един разпространен и общ, но малко изтъкван в учебниците принцип в природата — симетрията, както и върху значението й за много от биологичните явления, с които сме запознати. Всяка от главите разглежда отделен проблем и в този смисъл има характер на повече или по-малко самостоятелна статия, но във всяка от тях присъства неизменно симетрията. И навсякъде може би читателят ще открие по нещо любопитно и ново за себе си.
Съдържание
Увод…5
Първа глава: Този чуден ляв, десен свят…7
Втора глава: Симетрия и асиметрия…15
Трета глава: Огледалото и децата…23
Четвърта глава: Възрастните и огледалото…29
Пета глава: Симетрична ли е Земята…34
Шеста глава: Геометрия на природата…41
Седма глава: Симетрия при растенията…49
Осма глава: Симетрия при животните…55
Девета глава: Човешкото тяло…62
Десета глава: Мозъчната асиметрия…68
Единадесета глава: Сиамските близнаци…74
Дванадесета глава: Ритмите — симетрия на времето…81
Тринадесета глава: Хормони и ритъм…91
Четиринадесета глава: Бодърстване и сън…98
Петнадесета глава: „Леви“ и „десни“ молекули…105
Шестнадесета глава: Един ключ — една ключалка…116
Седемнадесета глава: Спирала на живота, спирала на смъртта…127
Осемнадесета глава: Преди три милиарда години…136
Деветнадесета глава: Симетрия и еволюция…146
Двадесета глава: Как ще изглеждат „другите“…153
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2