Вениамин Каверин
Двамата капитани

Автор
Вениамин Каверин
Заглавие
Двамата капитани
Издателска поредица
Библиотека „Любими книги и герои“ №33
Тип
роман в два тома
Националност
руска
Език
български
Поредност на изданието
Първи том - трето, втори том - второ
Категория
Приключенска литература
Жанр
Втора световна война, Детска и юношеска литература, Приключенска литература, Чужда проза
Теми
Морска тематика, Пътешествия
Преводач
Люба Костова, Трайчо Костов
Език, от който е преведено
руски
Година на превод
1947
Редактор
Люба Мутафова
Художник
Иван Кьосев
Художествен редактор
Тончо Тончев
Технически редактор
Георги Русафов
Коректор
Мери Керанкова
Издател
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1966
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
17.XII.1965
Излязла от печат
29.III.1966
Печатни коли
46,25 и едно приложение
Формат
1/32 84/108
Поръчка
37
Брой страници
740
Тираж
20000
Подвързия
твърда
Цена
2,20 лева
С илюстрации
да
Съдържание
ДВАМАТА КАПИТАНИ . . .
СЪДЪРЖАНИЕ . . .
Първи том . . .
. . . Първа част . . .
. . . Детинство . . .
. . . . . . Първа глава. Писмо. За сини раци . . . 7
. . . . . . Втора глава. Баща ми . . . 13
. . . . . . Трета глава. Ходатайства . . . 16
. . . . . . Четвърта глава. На село . . . 19
. . . . . . Пета глава. Доктор Иван Иванич. Уча се да говоря . . . 22
. . . . . . Шеста глава. Смъртта на баща ми. Не искам да говоря . . . 27
. . . . . . Седма глава. Мама . . . 30
. . . . . . Осма глава. Петка Сковородников . . . 33
. . . . . . Девета глава. Пръчица, пръчица, пръчица, пета, десета, стотна . . . 36
. . . . . . Десета глава. Леля Даша . . . 41
. . . . . . Единадесета глава. Разговор с Петка . . . 44
. . . . . . Дванадесета глава. Смешника Кулий в баталиона на смъртта . . . 47
. . . . . . Тринадесета глава. Далечно изпращане . . . 50
. . . . . . Четиринадесета глава. Бягство. Аз не спя, а се преструвам на заспал . . . 57
. . . . . . Петнадесета глава. Бори се и търси, върви и не падай духом . . . 63
. . . . . . Шестнадесета глава. Първият ми полет . . . 66
. . . . . . Седемнадесета глава. Смешки . . . 68
. . . . . . Осемнадесета глава. Николай Антонич . . . 71
. . . Втора част . . .
. . . Има над какво да се замисли човек . . .
. . . . . . Първа глава. Слушам приказки . . . 74
. . . . . . Втора глава. Училището . . . 77
. . . . . . Трета глава. Бабичката от Енск . . . 80
. . . . . . Четвърта глава. Имаше над какво да се замисли човек . . . 84
. . . . . . Пета глава. Има ли сол в снега? . . . 89
. . . . . . Шеста глава. Отивам на гости . . . 95
. . . . . . Седма глава. Татаринови . . . 97
. . . . . . Осма глава. Училищният театър . . . 103
. . . . . . Девета глава. Корабльов прави предложение. Педагогически дълг . . . 105
. . . . . . Десета глава. "Отговор с отказ’ . . . 111
. . . . . . Единадесета глава. Отивам си . . . 115
. . . . . . Дванадесета глава. Три болести. Сериозни разговори . . . 120
. . . . . . Тринадесета глава. Мисля . . . 124
. . . . . . Четиринадесета глава. Сребърната половин рубла . . . 126
. . . Трета част . . .
. . . Старите писма . . .
. . . . . . Първа глава. Четири години . . . 133
. . . . . . Втора глава. Съд над Евгений Онегин . . . 136
. . . . . . Трета глава. На пързалката . . . 141
. . . . . . Четвърта глава. Промени . . . 145
. . . . . . Пета глава. Катиният баща . . . 148
. . . . . . Шеста глава. Пак промени . . . 152
. . . . . . Седма глава. Бележки по бялото поле. Гризачите на Валка. Един стар познат . . . 156
. . . . . . Осма глава. Балът . . . 162
. . . . . . Девета глава. Първо свиждане. Първа безсъница . . . 167
. . . . . . Десета глава. Неприятности . . . 170
. . . . . . Единадесета глава. Заминавам за Енск . . . 174
. . . . . . Дванадесета глава. Родната къща . . . 178
. . . . . . Тринадесета глава. Старите писма . . . 184
. . . . . . Четиринадесета глава. Свиждане в Катедралната градина. "Не вярвай на този човек’ . . . 191
. . . . . . Петнадесета глава. Разхождаме се. На гроба на мама. Бубенчикови. Денят на заминаването . . . 199
. . . . . . Шестнадесета глава. Какво ме очаква в Москва . . . 204
. . . . . . Седемнадесета глава. Валка . . . 209
. . . . . . Осемнадесета глава. Връщане назад няма . . . 212
. . . . . . Деветнадесета глава. Старият приятел . . . 217
. . . . . . Двадесета глава. Всичко можеше да бъде по-иначе . . . 224
. . . . . . Двадесет и първа глава. Мария Василевна . . . 229
. . . . . . Двадесет и втора глава. През нощта . . . 235
. . . . . . Двадесет и трета глава. Пак правила. Не е той . . . 238
. . . . . . Двадесет и четвърта глава. Клевета . . . 243
. . . . . . Двадесет и пета глава. Последно свиждане . . . 248
. . . Четвърта част . . .
. . . Север . . .
. . . . . . Първа глава. Въздухоплавателното училище . . . 255
. . . . . . Втора глава. Санината сватба . . . 260
. . . . . . Трета глава. Пиша на доктор Иван Иванович . . . 265
. . . . . . Четвърта глава. Получавам отговор . . . 268
. . . . . . Пета глава. Три години . . . 272
. . . . . . Шеста глава. У доктора . . . 279
. . . . . . Седма глава. Чета дневниците . . . 284
. . . . . . Осма глава. Семейството на доктора . . . 298
. . . . . . Девета глава. Струва ми се, че сме се срещали . . . 301
. . . . . . Десета глава. Лека нощ . . . 307
. . . . . . Единадесета глава. Полетът . . . 313
. . . . . . Дванадесета глава. Снежната буря . . . 317
. . . . . . Тринадесета глава. Какво нещо е примусът . . . 321
. . . . . . Четиринадесета глава. Старата пиринчена канджа . . . 325
. . . . . . Петнадесета глава. Ванокан . . . 330
. . . Пета част . . .
. . . За сърцето . . .
. . . . . . Първа глава. Срещата ми с Катя . . . 337
. . . . . . Втора глава. Юбилеят на Корабльов . . . 341
. . . . . . Трета глава. Без название . . . 348
. . . . . . Четвърта глава. Много нови работи . . . 353
. . . . . . Пета глава. В театъра . . . 360
. . . . . . Шеста глава. Пак нови работи . . . 365
. . . . . . Седма глава. А пък ние си имаме гост . . . 371
. . . . . . Осма глава. Верен на паметта й . . . 378
. . . . . . Девета глава. Решено е. Тя си отива . . . 383
. . . . . . Десета глава. На "Сивцев-Вражек’ . . . 386
. . . . . . Единадесета глава. Главоболия . . . 390
. . . . . . Дванадесета глава. Ромашка . . . 394
Втори том . . .
. . . Шеста част . . .
. . . Разказана от Катя Татаринова . . .
. . . Младостта продължава . . .
. . . . . . Първа глава. "Ти не го познаваш’ . . . 405
. . . . . . Втора глава. На площад "Собачи’ . . . 411
. . . . . . Трета глава. Щастливо плаване и успех . . . 416
. . . . . . Четвърта глава. Ние пием наздравица за Саня . . . 421
. . . . . . Пета глава. Тук е написано: "Шкуна "Св. Мария’ . . . 429
. . . . . . Шеста глава. При баба . . . 432
. . . . . . Седма глава. Зима . . . 438
. . . . . . Осма глава. Ленинград . . . 443
. . . . . . Девета глава. Среща . . . 451
. . . . . . Десета глава. Нощ . . . 455
. . . . . . Единадесета глава. Сестра . . . 458
. . . . . . Дванадесета глава. Последно прощаване . . . 464
. . . . . . Тринадесета глава. Малкият Петя . . . 466
. . . . . . Четиринадесета глава. Нощен гост . . . 468
. . . . . . Петнадесета глава. Младостта продължава . . . 471
. . . . . . Шестнадесета глава. "Аз те виждам с малкия на ръце’ . . . 475
. . . Седма част . . .
. . . Разлъка . . .
. . . . . . Първа глава. Пет години . . . 479
. . . . . . Втора глава. Какво ни разказа баба . . . 492
. . . . . . Трета глава. "Помни, ти вярваш’ . . . 496
. . . . . . Четвърта глава. "Непременно ще се видим, но не така скоро’ . . . 500
. . . . . . Пета глава. Брат . . . 507
. . . . . . Шеста глава. Сега ние сме равни . . . 510
. . . . . . Седма глава. "Екатерина Ивановна Татаринова — Григориева’ . . . 514
. . . . . . Осма глава. Това направи докторът . . . 518
. . . . . . Девета глава. Отстъпление . . . 520
. . . . . . Десета глава. А животът си тече . . . 522
. . . . . . Единадесета глава. Вечеря. Не става дума за мене . . . 528
. . . . . . Дванадесета глава. Вярвам . . . 533
. . . . . . Тринадесета глава. Надежда . . . 537
. . . . . . Четиринадесета глава. Губя надежда . . . 544
. . . . . . Петнадесета глава. Нека моята любов те спаси . . . 547
. . . . . . Шестнадесета глава. Прощавай, Ленинград! . . . 553
. . . Осма част . . .
. . . Разказана от Саня Григориев . . .
. . . Бори се и търси . . .
. . . . . . Първа глава. Утро . . . 561
. . . . . . Втора глава. Той . . . 563
. . . . . . Трета глава. Всичко, което можахме, направихме . . . 568
. . . . . . Четвърта глава. Кукумявко, ти ли си? . . . 570
. . . . . . Пета глава. Стари сметки . . . 573
. . . . . . Шеста глава. Момичетата от Станислав . . . 577
. . . . . . Седма глава. В трепетликовата горичка . . . 579
. . . . . . Осма глава. Никой няма да научи . . . 583
. . . . . . Девета глава. Сам . . . 585
. . . . . . Десета глава. Момчетата . . . 588
. . . . . . Единадесета глава. За любовта . . . 590
. . . . . . Дванадесета глава. В болницата . . . 593
. . . . . . Тринадесета глава. Присъда . . . 598
. . . . . . Четиринадесета глава. Търся Катя . . . 601
. . . . . . Петнадесета глава. Среща с хидрографа Р. . . . 606
. . . . . . Шестнадесета глава. Решение . . . 612
. . . . . . Седемнадесета глава. Другарите, които не бяха у дома си . . . 615
. . . . . . Осемнадесета глава. Стари познайници. Катиният портрет . . . 619
. . . . . . Деветнадесета глава. "Ти няма да ме убиеш’ . . . 623
. . . . . . Двадесета глава. Сянка . . . 628
. . . Девета част . . .
. . . Търси и не падай духом . . .
. . . . . . Първа глава. Жена ми . . . 635
. . . . . . Втора глава. Нищо не се е свършило още . . . 640
. . . . . . Трета глава. Свободен "лов’ . . . 645
. . . . . . Четвърта глава. Докторът е на служба в Полярно . . . 649
. . . . . . Пета глава. За ония, които са в морето . . . 655
. . . . . . Шеста глава. Големи разстояния . . . 657
. . . . . . Седма глава. Отново в Заполярие . . . 661
. . . . . . Осма глава. Победа . . . 668
. . . Десета част . . .
. . . Последна страница . . .
. . . . . . Първа глава. Развръзка . . . 673
. . . . . . Втора глава. Най-невероятното . . . 677
. . . . . . Трета глава. Беше Катя . . . 681
. . . . . . Четвърта глава. Прощалните писма . . . 688
. . . . . . Пета глава. Последна страница . . . 692
. . . . . . Шеста глава. Връщането . . . 697
. . . . . . Седма глава. Два разговора . . . 702
. . . . . . Осма глава. Доклад . . . 708
. . . . . . Девета глава и последна . . . 713
. . . Епилог . . . 719
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Вениамин Каверин
Два капитана
Роман
Издательство ЦК ВЛКСМ
"Молодая гвардия"
Москва 1951
Тираж 75000 экз.
Въведено от
johnjohn
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии
Промени
Чужди рафтове

Корици 3