Българска възрожденска книжнина • I

Записът е непълен. (Ще довършвам.)

Заглавие
Българска възрожденска книжнина
Заглавие на том
I
Подзаглавие
Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806—1878
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо (не е посочено)
Категория
Справочници
Съставител
Маньо Стоянов, Александър Колев Бурмов
Редактор
проф. Александър К. Бурмов
Художник
М. Кънева, М. Кожинков
Художествен редактор
Олга Попилиева
Технически редактор
Л. Милошева, П. Гюров
Коректор
Т. Смилова
Издател
Държавно издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1957
Печат
Държавна печатница „Георги Димитров“ — София
Други полета
Съставил Д-р Маньо Стоянов
Старши научен сътрудник
в Държавна библиотека „В. Коларов“
Корица н заглавни: худ. М. Кънева и М. Кожинков
Книжно тяло 38,25 лв. Приложения 10,40 лв.
Подвързия 3,30 лв. Цена 51,95 лв.
Държавна библиотека „Васил Коларов“ Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
19.IV.1956 г.
Подписана за печат
26.II.1957 г.
Печатни коли
88
Издателски коли
88
Формат
65/92/8
Издателски №
3458/III-7
Брой страници
680
Тираж
1563
Подвързия
твърда
Цена
51,95
УДК
016:886.7(091), 886.7(091)(01)
Съдържание
Увод (от Александър Бурмов) … III
Предговор (от съставителя) … VIII
Български книжовници 1806 — 1878 … XV
Служебни издания, анонимни книги и географски карти … 383
Чужди книжовници, превеждани и преработвани на български или работили в българската книжнина … 399
        Руски … 401
        Сърбохърватска … 407
        Гръцки … 409
        Румънски … 412
        Чешки … 412
        Полски … 414
        Унгарски … 414
        Турска, арабски, персийски и еврейски … 415
        Латински … 415
        Италиански … 416
        Френски … 417
        Испански … 423
        Немски … 423
        Английски … 426
        Американски … 428
        С неустановена националност … 430
Периодични издания 1844 — 1878 … 431
Показалци … 469
        Хронология на книгите и периодичните издания … 471
                Книги на български език … 471
                Книги на чужди езици … 497
                Листове … 500
                Ръкописи … 501
        Периодични издания (Азбучник, Синхронична таблица и Местоиздаване) … 502
        Печатници … 505
        Издатели, иждивители и покровители … 512
        Спомоществователи и абонати … 515
        Лица … 585
        Селища … 626
        Предмети … 640
Поправки и добавки … 662
Приложения
Първи буквари … 12
Художествени корици … 58
Издания на Хр. Г. Данов и Др. В. Манчев … 74
Издания на първите български печатници … 202
Издания на българските печатници в Цариград … 80, 328
Издания на университетската печатница в Будапеща … 270
Издания на печатници в Смирна, Земун и Нови Сад … 306
Издания на букурещки печатници … 314
„Неделник“ на Софроний Врачански … 336
Издания на Правителствената печатница в Белград … 352
Български издания на цариградски печатници … 388
Бележки
Броят на страниците е предполагаем.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/08/bg_vuzrojdenska_kn_vol_1.pdf
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3