Карел Чапек
Избрани фантастично-утопични произведения в два тома • том 1

Автор
Карел Чапек
Заглавие
Избрани фантастично-утопични произведения в два тома
Заглавие на том
том 1
Подзаглавие
Фабрика за Абсолют, Кракатит, Война със саламандрите
Други автори
Иван Павлов (предговор)
Тип
сборник
Националност
чешка (не е указано)
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Антиутопия, Научна фантастика, Съвременна проза (XX век)
Теми
Европейска литература, Сатира, Модернизъм, XX век
Преводач
Маргарита Кюркчиева, Светомир Иванчев, Ясен Иванчев, Лилия Георгиева-Левенсон
Език, от който е преведено
чешки
Година на превод
1985
Съставител
Иван Павлов, Величко Тодоров
Редактор
Дочка Русева
Художник
Асен Старейшински
Художествен редактор
Киро Мавров
Технически редактор
Елена Млечевска
Коректор
Нора Димитрова
Издател
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1985
Печат
ДП „Атанас Стратиев“ — Хасково
Други полета
Пълни авторски права: Светломир и Ясен Иванчеви, Лилия Георгиева — Левенсон, Маргарита Кюркчиева, преводачи, 1985 г.

Сканиране: Иван Пешев
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
юни 1985
Подписана за печат
октомври 1985
Излязла от печат
ноември 1985
Печатни коли
36,25
Издателски коли
36,25
УИК
40,22
Формат
60×90/16
Код / Тематичен номер
23/95364/73611/5544-26-85
Номер
Ч 885
Поръчка
79
Брой страници
580
Подвързия
твърда с обложка
Цена
5,19 лв.
УДК
885(081), 885-32, 885-31
Анотация
Известно е мнението за Карел Чапек като един от създателите на съвременната научна фантастика. Но това определение би било неясно, ако неговото новаторство не се търси в приноса, който внася в развитието на чешката литература. И то особено в областта на романа. Съдържащите се в този том романи на Чапек изразяват новото, което въвежда в чешката проза, а и в световния литературен процес. „Фабрика за абсолют“ и „Кракатит“ са писани почти едновременно — в началото на двадесетте години. В тях е отразено на широк обществено-исторически фон силното впечатление на Чапек от едно от великите открития на епохата — разпадането на атома. Той оценява този факт и като философ, търсещ връзката между структурата на материята и строежа на обществото. Докато във „Фабрика за абсолют“ са показани невижданите измерения и неподозираните качества на творческото откритие, то в „Кракатит“ е очертан образът на Откривателя, чиято сложна житейска участ е не по-малко драматична от случилото се с откраднатия чудовищен експлозив. Така с една рядка ерудиция, постоянен творчески интерес към художествения и научен експеримент и винаги загрижен за съдбата на хората, Чапек навлиза в чешката литература. В нея той създава своите неповторими, почти напълно земни и същевременно необикновени светове.

Подобно на „Фабрика за абсолют“ и „Война със саламандрите“ излиза като подлистник на популярния чехословашки вестник „Лидове новини“ през периода 21. IХ. 1935 до 12. I. 1936. Близостта им освен от формата е подкрепена до известна степен и от основната идея, но като художествено постижение „Война със саламандрите“ е много по-голямо. Чапек оборва схващането за съществуването на „паралелни“ цивилизации, едната от които да е основана на жестокост и експлоатация. Предупреждението е насочено не срещу техническия напредък, а към надигащата се фашистка опасност. Чапек категорично се обявява срещу приемането на неговия роман за утопия. В предговора към книгата той пише, че „това не е утопия, а нашето днес“. Чрез сложната художествена структура Чапек внася много ново в темата за небикновените същества, позната отдавна в литературата. Но той не желае да се върне към старите утопични възгледи. С проникновението на голям писател и последователен хуманист сред пъстрото многообразие на сътворения, реален и фантастичен свят, Чапек открива най-важния въпрос за човешката цивилизация — опасността от война. С патоса на философ той размишлява и иска да разбере на всяка цена причините, които при съдбоносното стечение на обстоятелствата могат да причинят гибелта на планетата.

Наблюдавайки Европа в навечерието на Втората световна война и воден от логиката и прозрението си на писател и общественик, той изгради налагащото се впечатление, че не е възможна пасивна позиция в надигащия се грандиозен двубой.
Съдържание
Литературна галатика, създадена със силата на разума и таланта — Иван Павлов / 5
Завръщането на прорицателя Хермотимос — преведе Маргарита Кюркчиева / 11
Стъпката — преведе Маргарита Кюркчиева / 15
Изкушението на брат Транквилус — преведе Маргарита Кюркчиева / 20
ФАБРИКА ЗА АБСОЛЮТ — преведоха Светомир и Ясен Иванчеви / 23
Не мога да мълча — преведе Маргарита Кюркчиева / 141
КРАКАТИТ — преведоха Светомир и Ясен Иванчеви / 145
ВОЙНА СЪС САЛАМАНДРИТЕ— преведе Лилия Георгиева — Левенсон / 377
Защо написах „Война със саламандрите“ — преведе Маргарита Кюркчиева 539
Бележки
Информацията за анотацията е копирана от съответните части от „Литературна галатика, създадена със силата на разума и таланта“ от Иван Павлов (предговор) на стр. 5–10.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Bratři Čapkové
Krakonošovà zahrada, Zàřivé hlubiny a jiné prózy, Juvenilie,
Československý spisoratel, Praha, 1957;
Karel Čapek
Tovàrna na absolutno, Аventium, Praha, 1926;
Krakatit, Československý spisovatel, Praha, 1972;
Vàlka s mloky, Statní nakladateletvi kràsné literatury a uméni 1965;;
F. Buriànek
Karel Čapek, Melantrlch, Praha, 1978
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Националност: чешка —
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 5