Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата „Св. Петка Самарджийска“

Записът е непълен. (Липсват задна обложка/корица и страници)

Заглавие
Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата „Св. Петка Самарджийска“
Подзаглавие
Документи и становища
Тип
Документалистика
Език
български
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Археология, История, Коментарни текстове, Научен доклад
Теми
Исторически личности
Съставител
Николай Тодоров
Издател
Българска академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1988
Носител
хартия
Формат
210×295
Брой страници
484
Подвързия
твърда с обложка
Цена
9,77 лв.
С илюстрации
да
УДК
902.2, 941Б.082.02
Съдържание
Увод
        I. Документална част
1. Дневник па разкопките, воден от Г. Джннгов под ръководството на Ст. Михайлов (фотокопие) — стр. 9
2. Дневник на разкопките, воден от С. Бобчев — стр. 58
3. Скицник па С. Бобчев (т. нар. Тетрадка № 5) — фотокопие — стр. 61
4. Снимки на олтарните погребения и на абсидната стена, правени от П. Хлебаров. Ст. Бояджиев, Н. Даскалов и Н. Мушанов — стр. 76
5. Графични разработки, изготвени от М. Бенчев — стр. 95
6. Публикация на Ст. Михайлов „Църквата «Св. Петка Самарджийска» в София“, 1961 г. — стр. 103
        II. Материали от обсъжданията на въпроса за гроба на Васил Левски, 1980–1985 г.
1. Монтажен лист — извлечение. Първа програма на Българската телевизия — предаване, излъчено на 6 юли 1980 г. Из „Легенда за Левски“ — стр. 119
2. Кръгла маса на в-к „Работническо дело“. Стенографски протокол (10 февруари 1981 г.). Къде е гробът на Васил Левски? — стр. 121
3. Доклад на комисията, назначена от зам.-председателя на МС и председател на КК Георги Йорданов и председателя на БАН акад. Ангел Балевски със задача да излезе със становище по повдигнатия през последните години въпрос в средствата за масова информация за гроба на Васил Левски, юли 1983 г. — стр. 133
4. Разглеждане труда на писателя Николай Хайтов „Последните мигове и гробът на Васил Левски“. Стенограма от Археологическия институт при БАН, Средновековна секция. София, 14 септември 1985 г. — стр. 139
5. Отговори на Николай Хайтов на изказванията при обсъждането на неговата книга „Последните мигове и гробът на Васил Левски“ в Секцията по средновековна археология при Археологическия институт при БАН. 14 септември 1985 г. — стр. 166
6. Протокол №4 на Научния съвет на АИМ, 2 октомври 1985г. — стр. 188
7. Доклад на Д. Овчаров относно гроба на Васил Левски, 4 октомври        1985 г. — стр. 189
8. Отговори на Н. Хайтов на изказванията в Научния съвет на АИМ, 2 октомври        1985 г. — стр. 191
        III. Материали от обсъжданията в БАН на данни от разкопките и реставрацията на църквата „Св. Петка Самарджийска“, 1986 г.
1. Предварително събрани материали за обсъждането
• Документацията на разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска“, извършени през 1956 г., нзх. № 182/7.11.1986 г. от Археологическия институт с музей — стр. 199
• Отговор на Н. Хайтов на документ №182/7.II.1986 г., 20 февруари 1986 г. — стр. 202
• Становище на работната група, назначена от директора на Археологически институт с музей, по археологическите факти и съображения, изложени в книгата на Н. Хайтов „Последните мигове и гробът на В. Левски“, 7 февруари 1986 г. — стр. 206
• Отговор на Н. Хайтов на становището на Джингов, Станчева, Бояджиев, Станилов и Овчаров, 12 февруари 1986 г. — стр. 214
• Медицинска експертиза от д-р Спас Разбойников по спора относно гроба на Васил Левски и разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“, извършени през май—юни 1956 г., 9 февруари 1986 г. — стр. 217
• Допълнение към медицинската експертиза на д-р Спас Разбойников от 9 февруари 1986 г. относно погребенията в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска“, открити по време на разкопките в същата църква през 1956 г., 26 февруари 1986 г. — стр. 223
• Становища на Н. Хайтов по: Датирането на скелет №95 като „ранновизантийски“ — пример за археологическа акробатика — стр. 226
• Последните разкрития на д-р П. Боев. Отново за антропологическата експертиза върху скелет №95 — на Васил Левски, 6 февруари 1986 г. — стр. 232
• Свидетелска декларация на Д. Бучински, 10 февруари 1986 г. — стр. 238
• Декларация на нар. художник Вера Недкова — стр. 239
• Изложение на проф. Ст. Михайлов „По спорния и безспорния въпрос за гроба на Васил Левски“ — стр. 240
• Отговор на Н. Хайтов но изложението иа проф. Ст. Михайлов „По спорния и безспорния въпрос за гроба на Васил Левски“, 1 септември 1986 г. — стр. 270
2. Обсъждането на въпросите за мястото на гроба на Васил Левски.
• Стенограма, 10, 12 и 27 февруари 1986 г. — стр. 277
3. Заключителни становища по обсъждането в БАН на разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“
• От ръководството па АИМ, 25 февруари 1986г. — стр. 380
• От участвуващите опоненти. 1 март 1986 г. — стр. 381
• Протокол №68/1986 г. за извършената експертиза от експерти от НИКК-ДИМ при Министерството на вътрешните работи върху приложения комплект от негативи от скелети, снимани при разкопките в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска“ — София (фотокопие), 30 март 1986 г. Албум (приложение към протокола) — фотокопие — стр. 386
• Заключителен доклад на акад. Н. Тодоров на обсъждането, проведено в БАН на 10, 12 и 27 февруари 1986 г. по археологическите данни от разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска“ от 1956г., 7 април 1986 г. — стр. 411
• Становище на Ст. Бояджиев по въпроса за тълкуването на човешки скелети под църквата „Св. Петка Самарджийска“, 15 март 1986 г. — стр. 418
• Бележки от Н. Хайтов по становището на Ст. Бояджиев от 15.III.1986 г., 10 ноември 1986г. — стр. 446
• Становище на Н. Мушанов по археологическите данни от разкопките па църквата „Св. Петка Самарджийска“ от 1956 г. — стр. 449
• Паметна бележка на АИМ по повод обсъждането на въпроса за църквата „Св. Петка Самарджийска“ като място на погребването на Васил Левски, 6 юни 1986г. — стр. 466
• Отговор на Н. Хайтов на Паметната бележка на АИМ от 6 юни 1986 г., 6 юли 1986г. — стр. 469
• Становище на акад. Н. Тодоров по представеното на 6.VI.1986 г. изложение на ръководството на АИМ след проведеното през февруари 1986 г. обсъждане на археологическите данни от разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска“ — стр. 475
Именен показалец — стр. 479
Бележки
Липсват страници 1 и 2 , а също от 9 до 118, от 395 до 410, от 428 до 436, от 440 до 444 и от 478 до последната.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
COBISS: УДК, цена, брой страници
Антикварна книжарница АлбаБукс: подвързия, формат
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии

Корици 2