Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Десислава Петкова 48