Книги
Оформление на корица: Димитриос Аксиотис — Мичо 39