Книги
Оформление на корица: Димитър Стоянов — Димо` 72