Книги
Издател: „Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС 662