Книги
Издателска поредица: Библиотека „Приключения и научна фантастика“ 42