Книги
Издател: „Народна младеж“ —Издателство на ЦК на ДКМС 631