Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица/гръб на обложката 3