Книги
Причина защо е непълен: Липсват задна корица и първи страници 1