Книги
Издателска поредица: Библиотека „Фантастика“ (Офир) 22