Книги
Причина защо е непълен: липсват сканирани страници 31