Книги
Издателска поредица: Библиотека „Аврора“ — съветски писатели за деца и юноши 5