Книги
Издателска поредица: Библиотека „България в образи“, Книги за видни българи 2