Книги
Издателска поредица: Библиотека „Когато бях малък“ 20