Книги
Издателска поредица: Върхове на европейската белетристика 5