Книги
Подзаглавие: Арабски приказки от „Хиляда и една нощ“ 1