Книги
Подзаглавие: Беседа, държана на педагогическата конференция, уредена отъ Пловдивското класно учителско дружество на 12–15. IV. 1925 год. 1