Книги
Подзаглавие: Историята на един живот 1921-1931 1