Книги
Подзаглавие: Очерци за българи — съветски разузнавачи 1