Книги
Подзаглавие: Очерци за деца и юноши, загинали в антифашистката борба 2