Книги
Издател: „Народна Младеж“, издателство на ЦК на ДКМС 517