Книги
Издателска поредица: Световни морски новели 12