Книги
Издателска поредица: Библиотека „България в образи. Книги за видни българи“ 1