Книги
Издателска поредица: Съвременна европейска проза 38